4 Şubat 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31385

YARGI İLÂNLARI

Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulundan:

 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: