3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31384

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: