2 Şubat 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31383

YARGI İLÂNLARI

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Posof Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: