1 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31382

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: