30 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31380

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis İli Elbeyli Belediye Başkanlığından:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: