21 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31371

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Rize İli Pazar Belediye Başkanlığından:

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: