17 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31367

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: