15 Ocak 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31365

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: