15 Ocak 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31365

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Hatay İnfaz Hakimliğinden:

 

Karaman İcra Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: