14 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31364

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Kilis İli Elbeyli Belediye Başkanlığından:

 

Kütahya İli Yenikent Belediye Başkanlığından:

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: