12 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31362

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: