8 Ocak 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31358

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: