5 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31355

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Millî Savunma Bakanlığından: