3 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31353

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

 

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: