31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: