4 Aralık 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31324

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Malatya İli Pütürge Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

 

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: