29 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31319

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: