28 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31318

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ticaret Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: