26 Kasım 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31316

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Antalya İli Gündoğmuş Belediye Başkanlığından:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: