26 Kasım 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31316

YARGI İLÂNLARI

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: