25 Kasım 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31315

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Adana İli Karataş Belediye Başkanlığından:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: