24 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31314

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kalkınma Ajansından:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: