23 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31313

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Dicle Kalkınma Ajansından:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Malatya İli Pütürge Belediye Başkanlığından:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: