21 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31311

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Düzce Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: