20 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31310

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: