17 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31307

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çorum Belediye Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Karacadağ Kalkınma Ajansından:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: