11 Kasım 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31301

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (OMBUDSMANLIK):

 

Adalet Bakanlığından:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: