3 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31293

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Şırnak Belediye Başkanlığından:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: