31 Ekim 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31290

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: