21 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31281

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığından:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: