18 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31278

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: