15 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31275

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA):

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: