14 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31274

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: