11 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31271

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: