11 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31271

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

TON BAŞI KAYNAK SUYU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın İli Bozdoğan Belediye Başkanlığından: