4 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31264

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: