2 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31262

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: