24 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31254

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Gümüşhane Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: