22 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31252

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

3 YILDIZLI TERMAL TESİSLERİN KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İli Hamamözü Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:

 

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

 

PANCAR KUYRUĞU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

FATURA VE STOK YÖNETİM KONTROL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: