20 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31250

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: