11 Eylül 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31241

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Aksaray İli Güzelyurt Belediye Başkanlığından:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: