10 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31240

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyonkarahisar İli Serban Belediye Başkanlığından:

 

Düzce Belediye Başkanlığından:

 

Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığından:

 

Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: