8 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31238

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: