6 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31236

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muğla İli Bodrum Belediye Başkanlığından:

 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Samsun İli Bafra Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: