1 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31231

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: