26 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31225

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

3.000 ADET PLASTİK KASA (SINAV EVRAĞI SANDIĞI - SARI), 7.000 ADET PLASTİK KASA (SINAV EVRAĞI SANDIĞI - MAVİ), VE 157 ADET PALET (799*1.199*150 - GRİ) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

ARAÇLAR SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğünden:

 

4 ADET IV. GRUP, KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI, MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

1 ADET MADEN SAHASI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

7 ADET CAT 140M MOTORLU GREYDER SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: