22 Ağustos 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31221

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: