12 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31211

YARGI İLÂNI

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: