7 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31206

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: