6 Ağustos 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31205

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: